रबि ज्यू!

रमाइलो थियो होला तिमीलाई अमेरिकामा

किन जनताको आवाज बन्न आयौ यो दु:खी नेपालमा?

पैसा कमाउन नसक्ने थिएनौ होला तिमी अमेरिकामा

किन जनताको आशा बनि आयौ यो गरिब नेपालमा?

सुरक्षित् हुन्छौ होला तिमी त्यही अमेरिकामा

लेखिका : शिरा श्रेष्ठ

जनताको लागि किन असुरक्षित् हुॅदैछौ तिमी यो नेपालमा?

परिश्रमको मीठो फल पाउॅछौ होला त्यही अमेरिकामा

जनताको न्यायको लागि किन बस्छौ तिमी यो नेपालमा?

जिन्दगीका धेरै सुख सुविधा छन् है त्यही अमेरिकामा

किन जनताको सुखका निम्ति बस्छौ है यो नेपालमा?

भयो अब फर्केर जाऊ त्यही अमेरिकामा

किन बस्छौ तिमीलाई नेपाली होइन भन्ने यो नेपालमा???