मन्त्रि ज्युले समात्नु हुन्छकि भनेर छोटो लगाएर आएको भन्दै बले संग यसरी खोलिन ज्योतिले सबै गोप्य योजनाहरु (हेर्नुहोस)