September 18, 2019 Wed
स्वास्थ्य

सेक्स बाट हुने १० निकै महत्वपूर्ण फाइदा

व्यक्ति नियमित सेक्स गर्दछन्, उनिहरु कम बिमारी हुन्छन् । अनुसन्धानका अनुसार नियमित यौन सम्पर्क गर्दा..